Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ожесточен

bitter, embittered, vicious

dead
set (срещу against)

ОЖЕСТОЧЕН спор a violent dispute, a frantic argument

ОЖЕСТОЧЕНa борба a bitter/strenuous struggle

ОЖЕСТОЧЕНa схватка a warm contest

ОЖЕСТОЧЕН о нападение a violent/ferocious attack

ОЖЕСТОЧЕНo преследване eager pursuit

ОЖЕСТОЧЕНo сражение a fierce/keen/bitter/stubborn/desperate fight; fierce fighting

разг. warm work


Търсената дума е намерена