Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обяснявам

explain (на to)

(тълкувам) interpret; expound

(разказвам) tell

(каква е причината за нещо) account (за for)

ОБЯСНЯВАМ някому нещо explain s.th. to s.o.

обясни ми това explain this to me

той ни обясни теорията си he expounded his theory to us

ОБЯСНЯВАМ си нещо understand s.th., account for s.th.; interpret

това обяснява държането му this accounts for/explains his conduct

обясни му как да tell him how to

ОБЯСНЯВАМ ce make o.s. clear, explain

ОБЯСНЯВАМ се някому (в любов) make s.o. a declaration of love

ОБЯСНЯВАМ се с някого have it out with s.o


Търсената дума е намерена