Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
общество

society, community

(среда) company

първобитно ОБЩЕСТВО a primitive community/society

социалистическо/безкласово/комунистическо ОБЩЕСТВО a socialist/classless/communist society

висше ОБЩЕСТВО high life/society

движа се във висшето ОБЩЕСТВО move in fashionable circles

издигам се в ОБЩЕСТВО то rise in the world

намирам си ОБЩЕСТВОfind congenial company, find o.'s level

добро/лошо ОБЩЕСТВО good/bad company

движа се в добро/лошо ОБЩЕСТВО keep good/bad company

влизам в ОБЩЕСТВОто enter society

избягвам ОБЩЕСТВО тона avoid the society of

в интереса на ОБЩЕСТВОто in the public interest, in the interest of the community


Търсената дума е намерена