Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обучавам

teach, instruct; train (in)

(единично) tutor

(войници и) drill

ОБУЧАВАМ системно train up, instruct systematically

ОБУЧАВАМ някого да си служи с модерни оръжия train s.o. in the use of modern weapons

ОБУЧАВАМ ce train (за... to be...), receive training (in)

ОБУЧАВАМ се при train under


Търсената дума е намерена