Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обстоятелствен

грам. adverbial

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНo подчинено изречение (за време и пр.) an adverbial clause (of time, etc.)


Търсената дума е намерена