Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обстойност - непозната дума за речника

обстоятелствен

грам. adverbial

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНo подчинено изречение (за време и пр.) an adverbial clause (of time, etc.)