Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оборот

1. turnover

няма ОБОРОТ no business done

2. тех. revolution; rev

мотор с 1500 ОБОРОТа в минута a motor with 1500 revolutions per minute

с бавни ОБОРОТи тех. slow-motion (attr.) оборотен

ОБОРОТ капитал circulating/floating/working capital

оборотни средства means/medium of circulation


Търсената дума е намерена