Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обменяне - непозната дума за речника

обмислен

considered, deliberate

предварително ОБМИСЛЕН premeditated

ОБМИСЛЕН отговор a careful answer

ОБМИСЛЕНа стъпка a well-advised step

ОБМИСЛЕНо мнение a considered opinion

ОБМИСЛЕНo решение a (wel)considered decision