Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
облекчавам

lighten, reduce the weight of, make lighter; disencumber; unburden

(прави no-лесен-труд и пр.) make easy/easier; facilitate

(болка) alleviate, relieve, allay, reduce, ease

(наказание) юр. mitigate, commute, lighten

ОБЛЕКЧАВАМ страданията на ease the sufferings of

ОБЛЕКЧАВАМ положението на ease/relieve s.o.'s condition

положението е облекчено the situation has eased

ОБЛЕКЧАВАМ уличното движение ease traffic

ОБЛЕКЧАВАМ старините на smooth/relieve the declining years of

ОБЛЕКЧАВАМ ce (ход я по нужда) ease nature; relieve nature/the bowel s/o.s


Търсената дума е намерена