Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обичай

custom, usage, convention, consuetude

(на народ и пp.) custom, usage, tradition

(на човек) habit

ОБИЧАЙ е у it is a custom with. такъв е обичаят тук it is the custom here

станало е ОБИЧАЙ it has become a custom

според обичая as usual, according to custom

според стар ОБИЧАЙ according to ancient use, by old custom

имам ОБИЧАЙ да have a habit of (c ger.), be in the habit of (c ger,). be accustomed to (c inf.)

той имаше обичай да седи там с часове he would sit there for hours


Търсената дума е намерена