Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обирам

1. rob (s.o. of s.th.). plunder

прен. fleece, rook

ОБИРАМ къща burgle a house

ОБИРАМ всичко make a clean sweep

2. (плод и пр.) pick

ОБИРАМ овощно дърво strip a tree of fruit

ОБИРАМ каймака skim the milk, take the cream off, прен. skim the cream off

ОБИРАМ каймака на cream (и прен.)

ОБИРАМ трохи pick up crumbs

ОБИРАМ с езика си gather up with o.'s tongue

ОБИРАМ парсата вж. парса

ОБИРАМ си крушите вж. круша

ОБИРАМ лаврите вж. лавра


Търсената дума е намерена