Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обикновен

ordinary, usual, common(place); normal, average

(редови) rank and file

(за човек) ordinary

(за работа) ordinary, usual

(прост) plain

(среден, ОБИКНОВЕН средна работа) middling

(необработен, не от високо качество) coarse

(известен) familiar

най-ОБИКНОВЕН trivial, run-of-the-mill

ОБИКНОВЕН (работен) ден a normal (working-)day

ОБИКНОВЕН език common/ordinary/normal speech

ОБИКНОВЕН гражданин an ordinary citizen

ОБИКНОВЕНият (средният) човек the man in the street

най-ОБИКНОВЕН човек a very ordinary kind of man

ОБИКНОВЕН наблюдател a mere spectator

ОБИКНОВЕН читател a general/an ordinary reader

ОБИКНОВЕН разговор common conversation

ОБИКНОВЕН медицински преглед a routine medical examination

ОБИКНОВЕНa. дроб мат. a simple/common/vulgar fraction

ОБИКНОВЕНa сол common salt

ОБИКНОВЕНo нещо a usual thing, a common occurrence/experience

това е нещо ОБИКНОВЕНо it's all in the day's work

нещо ОБИКНОВЕНо сега a normal procedure in these days

най-ОБИКНОВЕНа стая a very ordinary room

ОБИКНОВЕНo явление common practice

в ОБИКНОВЕНото време at the ordinary time

ОБИКНОВЕНи хора ordinary/plain/common people; common run of men

ОБИКНОВЕНи съществувания ordinary lives

ОБИКНОВЕНи войници rank and file

ОБИКНОВЕНи оръжия conventional arms


Търсената дума е намерена