Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обикалям

1. (ходя от място на място) go about

(ходя около) go/walk round

(за самолет) circle

(с кола) drive round

(страна, район) tour, make a tour of, travel over, make the round of

(за лекар и пр.) make the rounds; go o.'s rounds

ОБИКАЛЯМ къщата go round the house

ОБИКАЛЯМ градина make a round of a garden

ОБИКАЛЯМ музей tour round a museum

ОБИКАЛЯМ магазините wander about the shops; hunt through the shops

ОБИКАЛЯМ no покупки go on a shopping round

ОБИКАЛЯМ от ръка на ръка circulate from hand to hand

тръгвам да ОБИКАЛЯМ set off

ОБИКАЛЯМ много (правя голям завой) go a long way round

2. (заобикалям, обкръжавам) surround; encircle

3. (движа се около) go/circle round

(за река) flow round

път, който (много) обикаля a roundabout way

4. (пътувам) get about, (скитам) wander (about), roam

ОБИКАЛЯМ страна travel round a country, tour a country

ОБИКАЛЯМ света go/travel round the world, (скитам) knock about the world

5. (навестявам, спохождам) go round to see (s.o.); drop in (on s.o.)

6. (ухажвам) court; woo

7. (навъртам ce) hang/stand around


Търсената дума е намерена