Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обиждам

offend, insult; hurt/wound/injure s.o.'s feelings, be rude to

ОБИЖДАМ много outrage

ОБИЖДАМ ce take offence, be/feel hurt, take exception (от at)

ОБИЖДАМ се от нещо take s.th. in bad/ill part

не се ОБИЖДАМ от нещо take s.th. in good part

лесно се ОБИЖДАМ be quick to take offence

без да се обиждаш no offence meant, without offence

не исках да ви обидя I meant no offence


Търсената дума е намерена