Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обещание

promise; pledge

тържествено ОБЕЩАНИЕ a solemn promise, vow

клетвено ОБЕЩАНИЕ oath

мълчаливо ОБЕЩАНИЕ a virtual promise

давам ОБЕЩАНИЕ make a promise, promise, hold out a promise

изпълнявам ОБЕЩАНИЕто си keep/redeem o.'s promise, act to o.'s promise, fulfil o.'s pledge; be as good as o.'s word/promise, keep o.'s word

не изпълнявам ОБЕЩАНИЕ то си break o.'s promise/word, go back on o.'s promise/word


Търсената дума е намерена