Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обезчувствяване - непозната дума за речника

обезщетение

compensation, amends, indemnity, offset

юр. damages

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ за загуби compensa tion for losses

военно ОБЕЗЩЕТЕНИЕ war indemnity

получаване на ОБЕЗЩЕТЕНИЕ юр. recovery

искам ОБЕЗЩЕТЕНИЕ claim damages