Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обглеждам - непозната дума, може би имахте предвид оглеждам, отглеждам или поглеждам

оглеждам

survey, examine, take a survey of, eye, scan, look (s.th.) over

(без допъл.) have a look round

ОГЛЕЖДАМ стая look round a room

ОГЛЕЖДАМ от горе до долу/от глава до пети look s.o. up and down, look (s.o.) over, examine s.o. from top to toe

ОГЛЕЖДАМ критично examine critically, разг. give s.o. the once-over

ОГЛЕЖДАМ ce look round/about one

(при търсене на нещо) cast o.'s eyes about

(в огледало) look at o.s. in a mirror

(за предмети, отразявам се) be reflected.; grow, cultivate

(животни) breed, raise

(деца) bring up, rear, nurture, nourish