Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
обаждам

1. (съобщавам) tell (някому 's.o.) let (s.o.) know, inform (s.o.); notify (s.o.), report (to s.o.)

2. (съобщавам за нарушение и пр.) tell tales (за about), inform (against), sneak (on)

ще те обадя на учителя I shall report you to the teacher

не ОБАЖДАМ ни кому keep o.'s own counsel

ОБАЖДАМ някому тайна let s.o. in on a secret; divulge a secret

ОБАЖДАМ ce

3. (отговарям) answer; reply

4. (вземам думата, казвам, без да ме питат) come forward; break/chime/chip in

не 'се ОБАЖДАМ hold o.'s peace

5. (извиквам, бивам чут) hail, call out

(за радио) come on the air

6. (известявам за себе си-пиша) write, drop a line (на to); let s.o. hear from one


Търсената дума е намерена