Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
няма

1. (за образуване на ompиц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan't, won't

аз НЯМА да отида там I won't go there; I'm not going there

НЯМА да забравя I will not forget

НЯМА да го бъде he won't live long; he is not long for this world, he'll never pull through

тая (работа) НЯМА да я бъде разг. that cat won't jump; that's a non-starter; nothing doing

НЯМА да умирам от глад (я)! a man's got to live

2. (не се намира, не съществува) there is/are not

(не е налице) not be, be gone

на масата НЯМА нищо there is nothing on the table

НЯМА смисъл it's no good/use (doing s.th.)

НЯМА съмнение (че) there's no doubt (that)

НЯМА значение never mind, it doesn't matter

в тяхната къща НЯМА нито една книга there is not a single book in their house

къщата вече я НЯМА the house is no more

НЯМА ми писалката I've lost my pen, don't know where my pen is

когато видях, че чадърът го НЯМА when I saw that the umbrella was gone

НЯМА го вкъщи he isn't at home, he isn't in, he's away (from home)

НЯМА скъсване it will never wear out, it wears for ever

НЯМА отърваване от него there's no getting rid of him

НЯМА наяждане he never has his fill

НЯМА връщане назад there is no return; what's done can't be undone; it can't be helped

хич ме НЯМА be very poorly

хич ме НЯМА в математиката be no good at mathematics

НЯМА защо да идваш you needn't come, you don't have to come

НЯМА защо да работи there is no need for him to work

НЯМАше защо да чукаш you needn't have knocked

НЯМА защо (отговор на благодарност) you're welcome; don't mention it; not at all

НЯМА как there is no other way; we can't help it; nothing doing

НЯМА как/що, трябва да вървим пеш there's nothing for it, we must walk

НЯМА какво да облека I have nothing to wear

НЯМА кога да отида I can't find the time to go

ако сега не го направя, НЯМА кога it's the only time I can do it

НЯМА къде да отида I have nowhere to go

децата НЯМА къде да играят the children have nowhere to play

НЯМА човек да не го познава everybody knows him

днеска съм тук, утре ме НЯМА here today gone tomorrow

да те НЯМА! be off! away with you! като НЯМАше месо, минахме на зеленчуци as there was no meat/failing meat we fell back on vegetables

НЯМА куче, НЯМА дявол no sign of a dog

НЯМА и НЯМА not a trace of it


Търсената дума е намерена