Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нулев

zero (attr.)

мат. sub-zero

НУЛЕВ резултат nil nil, (тенис) love all

НУЛЕВo положение ел. off-position

нагласяване/докарване/поставяне в НУЛЕВо положение (на измервателен уред) тех. initial adjustment

работя на НУЛЕВа скорост (за машина) run idle

линия на НУЛЕВо магнитно отклонение agonic line


Търсената дума е намерена