Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нощешен - непозната дума, може би имахте предвид нощен, ощетен или дорешен

нощен

night (attr.); nightly, nocturnal

(за птици) night (attr.), vespertine

НОЩЕН пазач a night watchman

нощна масичка a night bedside table

нощна аптека all night chemist's

нощна смяна a night shift

нощна стража/НОЩЕН пост night-watch

нощни посещения nightly/nocturnal visits

нощно време night-time

вж. нощем

нощно гърне chamber-pot

нощна пеперуда moth, a nocturnal butterfly

НОЩЕН скитник зоол. fly-by-night

нощно дежурство (при болен и пр.) a night watch

НОЩЕН приют a common lodging-house

нощна служба църк. nocturn(e)

нощно бдение pen. pernoctarion

нощна слепота night blindness