Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
номер

1. number

(на кола) registration/licence number, (табелката) number plate

НОМЕР по ред (графа в списък и пр.) number

по ред на НОМЕРата everyone in his turn

поредни/серийни НОМЕРa running numbers

2. (на обувки, дрехи и пр.) size

кой НОМЕР обувки носите? what size do you take in shoes?

кой НОМЕР носите? what size do you take? what is your size?

3. (на вестник, списание) issue, number

4. (в програма) item, number, turn (on the programme), ам. feature

5. (шега и пр.) trick

(дяволия) quirk

(груба шега) practical joke

без НОМЕРа none of your tricks

изигравам/погаждам някому НОМЕР play а trick on s.o.; put up a job on s.o.; play a practical joke on s.o.

ам. разг. pull a fast one

тези НОМЕРа не минават you can't get away with that, that won't go down with me

този НОМЕР няма да мине sl. that cat won't jump

втори път този НОМЕР не минава you shall not serve that trick twice

мръсен/гаден/кален НОМЕР a dirty/mean/nasty/shabby trick

известни/познати ми са тия НОМЕРа I know all about your/his, etc. tricks

разбирам НОМЕРата му I see through him

да няма никакви НОМЕРa don't try any monkey-business

тази стара кола ми играе ужасни НОМЕРа this old car has been giving me all sorts of trouble

отбивам (си) НОМЕРа do the (bare) minimum, do s.th. for show, do no more than need be, just to say we've done it, for appearance's sake

на НОМЕР съм be slightly tipsy

това е последният му НОМЕР that's his latest


Търсената дума е намерена