Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
новина

(a piece of) news

(във вестник и) а news story

(една) тъжна НОВИНА a sad piece of news, sad news

повече новини more news, some more items of news

няколко новини some items of news

новини (по радиото-бюлетин) news bulletin, newscast

външни новини world/foreign news

вътрешни новини home news

последни новини latest news, news hot from the press

имаш ли новини от него? have you heard from him?

какви са новините? what's the news?

съобщавам внимателно тъжната НОВИНА на някого break the (sad) news to s.o.

лошата НОВИНА най-бързо стига no news is good news


Търсената дума е намерена