Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нишка

fibre, thread

бот., ел. filament

(на разговор, разказ) thread

пътеводна НИШКА clue

заплетени нишки snarl

загубвам НИШКАта lose the thread (на of)

поемам отново прекъснатата НИШКА pick up the thread of the story

НИШКАта на живота the thread of life, the fatal thread

минавам като червена НИШКА през run like a red/scarlet/connecting thread through


Търсената дума е намерена