Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ни

1. част. not a (single), never a

НИ дума not a (single) word, never a word

той не разбра НИ дума he didn't understand a word

НИ веднаж not once

НИ един not (a single) one; not one of them

НИ... НИ neither...nor

НИ добър, НИ лош neither good nor bad

НИ риба, НИ рак neither fish nor fowl; neither flesh, fowl nor good red herring

НИ в туй, НИ в онуй време out of season, inopportunely, (толкова късно, рано) at such an (unearthly) hour

НИ ял, НИ пил without bite or sup

НИ най-малко not in the least, not a bit of it

НИ един от двамата neither (of them)

НИ едното, НИ другото neither

2. мест. (to) us

3. our

сестра НИ our sister


Търсената дума е намерена