Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неясен

vague, blurred, indistinct; dim, obscure, unclear, pale

(за мисъл) woolly, ill-defined

(за почерк) illegible

(объркващ) confusing

НЕЯСЕН глас a muffled voice

НЕЯСЕН негатив фот. a clogged negative

неясни доводи unclear/intangible arguments


Търсената дума е намерена