Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нещастие

unhappiness, misery; misfortune, bad fortune, bad/hard/ill/rough luck; sorrow

за НЕЩАСТИЕ unfortunately; as ill luck would have it

при НЕЩАСТИЕто стана жертва един човек а man was killed in the accident

случва ми се НЕЩАСТИЕ, претърпявам НЕЩАСТИЕ have an accident; suffer a disaster

стана едно НЕЩАСТИЕ there's been an accident

желая НЕЩАСТИЕто на някого wish s.o. ill

предвещавам НЕЩАСТИЕ be an ill omen, bode ill (for s.o.)

преследва ме НЕЩАСТИЕ be dogged by misfortune/bad luck

нося НЕЩАСТИЕ bring ill luck

причинявам НЕЩАСТИЕ cause misfortune

другар по НЕЩАСТИЕ fellow-sufferer

НЕЩАСТИЕто рядко идва само an evil chance seldom comes alone; misfortunes never come alone/singly

книж. when sorrows come they come not single spies but in battalions; disasters come treading on each other's heels

във всяко НЕЩАСТИЕ има лъч надежда every cloud has a silver lining

нещастията се трупат/се сипят/валят едно след друго it never rains but it pours

заредиха се НЕЩАСТИЕ след НЕЩАСТИЕ it was one thing after another

струпаха се много нещастия на главата му bad luck rained down on him

той има НЕЩАСТИЕто да загуби жена си he had the misfortune/the bad luck of losing/to lose his wife


Търсената дума е намерена