Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нечисто - не е в основна форма, основната форма е нечист

нечист

unclean, dirty; unwashed; dingy; uncleanly

(с примеси) impure, adulterated

прен. dishonourable, disreputable, shady, suspicious; unholy

НЕЧИСТa работа slovenly/careless work, прен. a shady/suspicious affair/deal; jobbery

разг. jiggery-pokery

извършвам НЕЧИСТa сделка jockey a transaction

НЕЧИСТa сила an evil spirit

НЕЧИСТa съвест a guilty/bad conscience

НЕЧИСТo произношение a defective pronunciation

НЕЧИСТ въздух close/stale air

НЕЧИСТи подбуди impure motives