Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неуловимо - не е в основна форма, основната форма е неуловим

неуловим

1. elusive, hard/impossible to catch

той е НЕУЛОВИМ he is not to be caught, you can't get hold of him

НЕУЛОВИМa пеперуда an elusive butterfly

НЕУЛОВИМ за окото not visible to the naked eye

2. (незабележим, недоловим, едва доловим) imperceptible, intangible, inappreciable, subtle

НЕУЛОВИМa разлика a subtle/an undefinable difference