Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неувреден - непозната дума, може би имахте предвид неуреден, не увреден или невреден

неуреден

1. unsettled, not settled, undecided; pendent

(за сметка) unsettled, outstanding

2. (в безредие) in disorder, not put in order (yet); unorganized, not properly organized

НЕУРЕДЕНo положение an uncertain position

положението ми е още НЕУРЕДЕНо my situation is still unsettled, my situation is not settled yet.disorderly, untidy; slovenly