Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
несъпротивление - непозната дума, може би имахте предвид съпротивление, не съпротивление или съпротивления

съпротивление

физ., мед. resistance

тех. и strength

СЪПРОТИВЛЕНИЕ на въздуха air resistance; windage

СЪПРОТИВЛЕНИЕ на материалите strength of materials

специфично/относително СЪПРОТИВЛЕНИЕ тех. specific resistance, resistivity

пълно СЪПРОТИВЛЕНИЕ ел. impedance

вървя по линията на най-малкото СЪПРОТИВЛЕНИЕ прен. take/follow the line of least resistance