Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нервнорефлекторен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

нервност

nervousness, nervosity, nerves, разг. nerviness, jitters; a fit of nerves

(постоянно местене) мед. titubation

проявявам НЕРВНОСТ вж. нервнича