Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неразбран

1. not understood; uncomprehended

(зле разбран) misunderstood

той остана НЕРАЗБРАН за съвременниците си his contemporaries could not appreciate him

2. (неразбираем) indistinct, unintelligible

3. (упорит) thick-/pig-/hard-/wrong-headed, unreasonable; unmanageable


Търсената дума е намерена