Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неравно - не е в основна форма, основната форма е неравен

неравен

1. unequal

неравни сили unequal forces

неравни шансове long odds

неравна битка, НЕРАВЕН бой a heavy/an unequal battle

НЕРАВЕН брак (социално) misalliance, mesalliance

встъпвам в НЕРАВЕН брак marry beneath/above one

2. uneven, rough, jagged, jolty, lumpy, knobby

(за стил) uneven

(no качество) patchy

с НЕРАВЕН характер moody; unequable