Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непряк

indirect; mediate

(който заобикаля) roundabout

НЕПРЯК път a roundabout route/road

НЕПРЯКa реч грам. indirect speech

НЕПРЯКo допълнение грам. an indirect object

НЕПРЯК огън воен. oblique fire

НЕПРЯК довод a circuitous argument

непреки щети remote damages

болест, която се предава чрез НЕПРЯК контакт a disease transmitted by mediate contact


Търсената дума е намерена