Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неприятен

unpleasant, unpleasing, disagreeable, objectionable, obnoxious, painful, unwelcome, nasty (и за време)

(на вкус) unsavoury, unpalatable

неприятна новина unwelcome/bad news

неприятна тема a sore subject

неприятно задължение a painful duty

неприятна задача a painful task

той държи твърде НЕПРИЯТЕН език he uses objectionable language

крайно НЕПРИЯТЕН човек an obnoxious person

някой ми става НЕПРИЯТЕН tike a dislike to s.o.

случи се нещо много неприятно something very unpleasant (has) happened

това ми е крайно неприятно this is most annoying, it's terribly unpleasant

оставям НЕПРИЯТЕН вкус в устата leave a nasty taste in the mouth

най-неприятното е/идва накрая the sting is in the tail


Търсената дума е намерена