Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непринадлежност - непозната дума за речника

непринуден

natural, (free and) easy, unaffected, spontaneous, unforced, unlaboured, unconstrained, unstrained, free-hearted, informal, casual, easy-going

(незаучен) unstudied

НЕПРИНУДЕН разговор easy conversation; frank/friendly talk

НЕПРИНУДЕНa обстановка informality, an informal/a homy atmosphere