Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непременно

by all means, at all costs

(сигурно) certainly, surely, without fail

той НЕПРЕМЕННО ще дойде/ще забрави he is sure to come/forget

той НЕПРЕМЕННО трябва да дойде he simply must come

НЕПРЕМЕННО ще има натиск върху Х да there is bound to be pressure on Х to

това НЕПРЕМЕННО ще стане that's bound to happen

НЕПРЕМЕННО си вземи шлифера be sure to take your raincoat with you, don't forget/fail to take your raincoat with you

не НЕПРЕМЕННО not necessarily


Търсената дума е намерена