Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непрекъснат

continuous, unbroken, uninterrupted, ceaseless, unceasing, incessant, unremitting, permanent, perpetual

(за полет, демонстрации) non-stop

НЕПРЕКЪСНАТ поток от хора a (constant/never-ending) stream of people

няколко часови почти НЕПРЕКЪСНАТи преговори several hours of almost non-stop talks


Търсената дума е намерена