Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непредумишлен

unpremeditated, unmeant

НЕПРЕДУМИШЛЕНo убийство manslaughter


Търсената дума е намерена