Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непредвиден

unforeseen, unprovided for

(неочакван) unexpected, uncontemplated

юp. aleatory

НЕПРЕДВИДЕНи трудности/последици unforeseen difficulties/consequences

НЕПРЕДВИДЕНи разноски/разходи incidental expenses, incidentals

по НЕПРЕДВИДЕНи обстоятелства owing to unforeseen circumstances

ако не възникнат НЕПРЕДВИДЕНи обстоятелства, при положение, че не се случи нищо НЕПРЕДВИДЕНо provided there are no unforeseen developments, unless something unforeseen crops up


Търсената дума е намерена