Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непосредно - не е в основна форма, но и основната форма непосреден я няма в речника

непосредствен

immediate, direct; firsthand

(естествен) natural, spontaneous, unaffected, ingenuous

НЕПОСРЕДСТВЕН опит firsthand experience (в, от of)

НЕПОСРЕДСТВЕН началник an immediate superior

НЕПОСРЕДСТВЕНo чувство a spontaneous feeling

в НЕПОСРЕДСТВЕНа близост с in the immediate vicinity of, next to

оставам в НЕПОСРЕДСТВЕНа връзка с keep in close contact/touch with