Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
непоносим

unbearable, unendurable, intolerable, insufferable, insupportable, past endurance, not to be endured, beyond all bearing

имам НЕПОНОСИМа болка в зъба have an excruciating toothache

станало ми е вече НЕПОНОСИМо I cannot stand/bear it any longer, it is more than I can put up with

НЕПОНОСИМ субект an unbearable/insufferable individual


Търсената дума е намерена