Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неподвижен

immovable, motionless, immobile, static, fixed

(за човек) slow, sluggish, heavy

(за живот) sedentary

НЕПОДВИЖЕН пламък a steady light

НЕПОДВИЖЕН поглед a fixed look/stare

неподвижно лице an impassive face

неподвижна звезда a fixed star

НЕПОДВИЖЕН спътник a fixed satellite

НЕПОДВИЖЕН като пън stock-still

съвсем НЕПОДВИЖЕН stock-still, stone-still

НЕПОДВИЖЕН преграден огън воен. a standing barrage

в неподвижно състояние at rest

листата са съвсем неподвижни not a breath stirs the leaves


Търсената дума е намерена