Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
необходимост

necessity, indispensability

по НЕОБХОДИМОСТ of necessity, perforce, nolens volens

жизнена НЕОБХОДИМОСТ a vital necessity

предмети от първа НЕОБХОДИМОСТ (the) necessities of life, necessaries, essentials, essential/basic commodities, objects of common use, indispensable articles

брак по НЕОБХОДИМОСТ a shotgun marriage

в случай на НЕОБХОДИМОСТ in case of need, if need be

при крайна НЕОБХОДИМОСТ in case of emergency

историческа НЕОБХОДИМОСТ a historical inevitability

това е историческа НЕОБХОДИМОСТ it is historically inevitable

съзнавам НЕОБХОДИМОСТта от нещо realize the necessity of s.th.

бивам изправен пред НЕОБХОДИМОСТта да направя нещо be forced to do s.th., be faced with the necessity of doing s.th


Търсената дума е намерена