Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
необмислен

rash, thoughtless, hasty, lightheaded, improvident, unadvised, ill-advised, ill-judged, unconsidered, ill-considered, unwary ; overbold; impetuous

НЕОБМИСЛЕНа постъпка a rash/hasty, etc. act; an indiscreet step; an imprudence


Търсената дума е намерена