Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ненарушаван - непозната дума, може би имахте предвид нарушаван (нарушавам), не нарушаван или нарушавам

нарушавам

(правилник, клетва, договор) break, violate

(тишина) break, disturb

(равновесие) disturb, upset, disrupt

(закон) break, infringe, violate, outrage, contravene, offend/transgress against

НАРУШАВАМ (установен) ред infringe a custom

НАРУШАВАМ обществения ред break/disturb the peace

не НАРУШАВАМ обществения ред keep the peace

НАРУШАВАМ примирие violate a cease-fire

НАРУШАВАМ граница/владение trespass

НАРУШАВАМ границите на приличието overstep the bounds of propriety

НАРУШАВАМ обещанието си break o.'s word/promise, go back on o.'s word/promise, depart from o.'s promise

НАРУШАВАМ клетвата си break/violate o.'s oath

НАРУШАВАМ грубо закона set the law at defiance

НАРУШАВАМ спокойствието на някого disturb s.o., invade s.o.'s privacy

той никога не си нарушава спокойствието he never puts himself out

НАРУШАВАМ душевното равновесие на някого, НАРУШАВАМ спокойствието на някого throw s.o. off his balance, shake the composure of s.o.

НАРУШАВАМ еднообразието на relieve/break the monotony of

НАРУШАВАМ въздушното пространство на някоя страна violate the air space of a country

НАРУШАВАМ нечии права/интереси infringe upon s.o.'s rights/interests

НАРУШАВАМ суверенитета на infringe the sovereignty of

НАРУШАВАМ мълчанието break (in upon) the silence

НАРУШАВАМ хода на мислите на някого break in upon s.o.'s train of thought

НАРУШАВАМ целостта на капитала си make inroads upon o.'s capital