Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неквалифициран

unqualified, unskilled, unspecialized; incompetent

НЕКВАЛИФИЦИРАН работник an unskilled worker, (назначен вместо квалифициран) dilutee

наемане на НЕКВАЛИФИЦИРАНи работници dilution


Търсената дума е намерена