Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неизпитан

1. untried, untested, unpractised; unproved

НЕИЗПИТАНи радости untasted/unknown joys/pleasures

2. (за ученик и пр.) not examined


Търсената дума е намерена