Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неиздаващ - непозната дума, може би имахте предвид издаващ (издавам), не издаващ или недаващ

издавам

1. (звук) give out, emit, produce

(миризма, топлина, светлина) emit, give out/off, send forth/out

(вик) utter, give

това издава лоша миризма it smells bad, it has a bad smell

2. (върша предателcmвo) betray, give away

(изказвам тайна) reveal, betray, disclose, let out, divulge, give away, tell, blab, sl. spill the beans, разг. let the cat out of the bag

издаде ме лаят на кучето I was betrayed by the barking of the dog

чуждият му акцент го издаде his foreign accent gave him away

ИЗДАВАМ чувство betray a feeling

3. (показвам, доказателство съм за) betray, reveal, show, speak of

4. (книги и пр.) publish, print, issue

5. (закон) publish

(декрет, наредба, удостоверение, пари и пр.) issue

(квитанция, паспорт, разписка) give

(присъда) pass (срещу on)

6. (изпъчвам) stick out, thrust forward/out

ИЗДАВАМ се

7. (тайната си) betray o.s., give o.s. away, let out o.'s secret

8. (показвам се напред) stick/jut out, project, protrude

горният етаж се издава над улицата the upper storey projects over the street/juts out into the street

ивица земя се издава навътре в морето a strip of land projects into the sea/juts out into the sea